Onze troeven

waar we sterk in zijn

Oog voor talent

De leerkrachten van deze school zien het als hun taak om talentkiemen bij kinderen te ontdekken. We werken hiervoor met een differentiatiemodel op maat in verschillende sporen, gebruiken de talentenarchipel en werken coöperatieve werkvormen uit. Hierdoor krijgen kinderen eigenaarschap in hun proces.

Sportieve school

2 uur beweging per week, omnisport, tweewekelijks zwemmen, sportnamiddagen, voetbal op kunstgras, klimmuur op speelplaats..

ICT

digitale borden in het lager, ICT-lokaal met moderne infrastructuur, iPads (kleuter én lager), ....

Comenius

Bij de kinderen en het onderwijspersoneel de kennis en het begrip ontwikkelen over de (waarde van) de culturele en taalkundige diversiteit in Europa. De school stapte al in 2 internationaliseringsprojecten mee, telkens met 10 verschillende Europese partners

Zorg op school

Kinderen krijgen “bouwtijd” om ergens goed in te worden

Klasoverschrijdend

klasoverschrijdende activiteiten, zowel in het lager als bij de kleuters

Maatschappelijk bewuste school

Damiaanactie, Broederlijk delen, Noord-Zuiddag, dikke truiendag, fruit op school, antipestbeleid, info-avonden voor ouders m.b.t. leerstoornissen en vernieuwingen op onderwijsvlak....

Poppentheater

elke week poppentheater voor de kleuters op woensdagvoormiddag gebracht door een enthousiast kleuterteam

TEAM

Je mag alles over ons weten :)

LINKS

...en ook een beetje rechts :)

Blogs van kleuter

Blog Peuter - 1e kleuter
Blog 2e kleuter - Juf Carla / Gwenny
Blog 3e kleuter - Juf Els

Klik hier op de klasblog om meer te weten over de (b)engeltjes :)

Downloads

Eetmenu april
Eetmenu mei
PaasKommentaartje
Facebook
Schoolreglement
Inschrijven in een Brugse school

Menu april - Menu mei - Paaskommentaartje - Facebook - Schoolbrochure - Inschrijven in een Brugse school

FOTO'S

Bekijk hier alle leuke activiteiten op school

Naschools dansen

4e maakte trailers

Grootoudersfeest

Naschoolse dans:optreden

Vrij podium van K2 en K3 in rusthuis Engelendaele

Griezelige reportages van het 5e

Schoolfeest 2016

Popup feest 2016

Meer info

alles wat je maar wil weten

Nog meer info...
Hier kan je echt alles te weten komen over ons
Welkom

Beste ouders

“Kinderen moeten gaandeweg tijd krijgen om te groeien of om te bouwen aan zichzelf.”

Elke zichzelf respecterende school schrijft gegarandeerd iets in deze stijl op haar website, maar… menen ze dan ook wel echt wat ze schrijven?

Ooit las ik de (jeugd)schrijver Guus Kuijer die in zijn boek (voor volwassenen) : “Hoe word ik gelukkig” het volgende schreef :

“Het onderwijs zou de leerling deze belofte moeten doen : we leiden je op om ergens goed in te zijn”.

Is dat niet mooi? Met die passie en bevlogenheid wil ik élke dag directeur zijn en wil ik deze belofte alvast nakomen. En ja… ik meen het.

Daarom proberen we samen met ons team dagelijks de focus op de zwaktes te verleggen en ons te concentreren op de zaken waar kinderen goed in zijn, want waar je niet goed in bent, word je misschien - mits doorgedreven oefening - “niet slecht” in. Maar “niet slecht” is nog steeds “niet goed”. (Marcus Buckingham)
Is het dat wat we willen?

Wie echter ergens goed in is of talent heeft, kan er subliem in worden. En ja hoor, dàt is het wat we willen !

Ken jij trouwens iemand die een job koos, op basis van zijn/haar zwaktes? Niemand toch?

Daarom hebben de leerkrachten uit ons team eerder de taak om coach te zijn, om talentkiemen bij kinderen te ontdekken eerder dan leerstof à la minute te geven… en wees gerust… iedereen is wel ergens goed in, al is het bij de één al wat vlugger merkbaar dan bij de ander.

Gelukkig kan onze school hierbij haar beste troef uitspelen : de samenwerking en communicatie tussen leerkrachten onderling. Het is in de loop der jaren immers ons handelsmerk geworden en we zijn er ongelooflijk fier op !

En daarvoor doe ik het… elke dag weer opnieuw !

Vanzelfsprekend ben je steeds welkom.

Mr. Tristan

Inschrijven
Hoe kan je ons contacteren?
Op school:

van 9 tot 17 uur elke schooldag
Sint-Jozefsstraat 2
8000 Brugge
Tel. 050/33 56 97
Fax. 050/33 92 05
E-mail: basisschooldekomme @ slhd.be
instellingsnummer 16881

administratief adres :
Ronsaardbekestraat 57
8000 Brugge

Bij de directeur: Tristan Defebere
tristan.defebere@ slhd.be
Wettelijke verplichtingen bij inschrijvingen
 • Bij inschrijving van de leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het officieel document kan zijn: het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, SiS-kaart, identiteitskaart van het kind, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas. Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister.
  Voor de leerplichtcontrole bezorgen de ouders van nieuwe leerlingen het rijksregisternummer van hun kind aan de directie. Dit nummer is te bekomen bij de DIENST BEVOLKING van je woonplaats. Dit nummer staat ook op de Sis-kaart van je kind vermeld.
 • Kleuters mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Je kunt je kind steeds komen inschrijven ook al is het jonger dan 2 jaar en 6 maanden. Om effectief naar school te komen wacht je tot de instapdatum na inschrijving. De instapdata vind je in onze schoolbrochure.

 • Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. (Inschrijvingsverklaring wordt aan de betrokken ouders door de directie bezorgd.)
 • Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs verblijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een 8ste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de klastitularis, de directeur en het CLB.
 • De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Schooluren
Wij zijn vlot en veilig bereikbaar
- zonder parkeerproblemen
- zonder stadsdrukte
- zonder gesloten bruggen
De schooluren :- in de voormiddag van 8.30 u. tot 12.05 u. (woensdag tot 11.40 u.)
- op maandag start de school om 8.45u. !- in de namiddag van 13.30 u. tot 15.50 u. (vrijdag tot 15.10 u.)

Dit heeft onze school te bieden...

 • Kwaliteitsvol onderwijs voor jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar.
 • Afzonderlijke speelplaats en ingang voor kleuter en lager.
 • Maximale ontplooiingskansen voor elk kind en speciale aandacht voor het leerbedreigde kind.
 • Aandacht voor discipline en beleefdheid: duidelijke leefregels in een ongedwongen sfeer.
 • Aangepaste leer- en werkmethodes met gebruik van eigentijdse leermiddelen : moderne computerinfrastructuur, digitale borden, gebruik van ipads.
 • Nauwe samenwerking met CLB.
 • Een sportieve ontplooiingskansen : lessen beweging, zweminitiatie, sportdagen, naschoolse omnisport (vanaf 3de kleuter),voetbaltornooien, deelname aan loopcrossen en sportmanifestaties.
 • Oog voor cultuur: didactische uitstappen, schoolreis, schoolfeest, toneel, bibliotheekbezoek, eigen schoolkrant : "Het Kommentaartje".
 • Opvoeding tot christelijke en sociaal bewogen jonge mensen.
 • Vlotte communicatie met de ouders, mondeling, via ons digitaal platform, via een briefje, een telefoontje of een e-mail, open klasdag (L1) in het begin van het schooljaar, opendeurvoormiddag in de lente, contactavonden voor nieuwe kleuters en communicatie in het kleuter met een heen-en-weer-schriftje.
 • Een dynamisch oudercomité dat tal van activiteiten organiseert en dicht bij het leerkrachtenteam staat.
 • Middagtoezicht: warme maaltijd; soep of drank met gebruik van eigen lunchpakket. (afzonderlijke eetbeurt voor kleuter en lager)
 • Kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang : elke schooldag van ’s morgens 7u. tot ’s avonds 18.30 (woensdag tot 17u.)
Vrienden van de komme

De ‘Vrienden van de Komme’ wil de school ondersteunen met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. Daartoe organiseert de vereniging soms sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen.

Zoals elke school geven ze ook financiële ondersteuning. Zij zijn een groep mensen die vrijwillig hun schouders onder de school zet. Door middel van allerlei activiteiten zorgen zij ervoor dat er bijvoorbeeld nieuw materiaal aangekocht wordt of dat er nieuwe speeltoestellen komen op de speelplaats. Ook de leerlingen worden niet vergeten. Denken wij maar aan de Sint die elk jaar educatief materiaal brengt voor alle kinderen.

Alle activiteiten of gebeurtenissen die door “de vrienden van de Komme” worden georganiseerd, of waaraan ze meewerken, worden aangekondigd in brieven aan de ouders.

“De vrienden van De Komme”

Heidi Jacobus

heidi.jacobus @telenet.be

Petra Lamont

penpinbrugge @gmail.com

Johan Defonteyne

johan.defonteyne @telenet.be

Elsie Dermul

elsie_dermul @telenet.be

Dirk De Prest

dirk @sharecom.be

Els Keppler

els @keppler.be

Birgit Defoor

birgitje_d @hotmail.com

David Van Torre

vantorre.robert @skynet.be

Kristy Herteleer

vanbrugghe.herteleer @gmail.com

Hilde Van Damme

hietjevd @gmail.com

Bart De Groote

Vicky-bart @hotmail.com

Pieter Lambrecht

pieterlambrecht @hotmail.com

Sven Guilini

sven.guilini @telenet.be

David Verhelst

david_verhelst @live.be


Het oudercomité is steeds op zoek naar gemotiveerde nieuwe leden. Enige voorwaarde : ouder zijn van een zoon/dochter uit onze school. Interesse? Geef je naam op aan de voorzitter of kom eens langs bij mr. Tristan, de directeur.

Geschiedenis

Een school aan de Brugse haven.

Tot september 1979 bestond onze school uit 2 afzonderlijke scholen: de meisjesschool en de jongensschool . Na het vertrek van Zuster Lutgart in augustus 1979, kwamen beide scholen onder 1 directie.


A. De Meisjesschool :

In 1931 werd te Brugge-Haven, op de plaats van het oude verzande Zwin, de parochie Sint-Jozef gesticht. De eerste pastoor werd E.H. Keukelinck. In die nieuwe parochie, meestal bewoond door havenarbeiders, werden de Zusters van Maria uit Pittem verzocht de zorg voor het onderwijs op zich te nemen. Sinds 1931 was er al een schoolgebouw opgetrokken. Dit moest ook tot 1937 dienen als tijdelijk kerkje voor de parochie. Voorlopig werd er school gehouden in de lokalen boven de kapel. Ook de eerste zusters -ze kwamen er toe op 10 september 1932- zouden er tijdelijk gehuisvest worden, in een der klassen. Die diende hun ook tot keuken, eetplaats, werk- en slaapkamer. De pastoor doorkruist zijn parochie en schrijft de namen der kinderen op die naar school kunnen komen. Op het gedrukte strooibriefje lezen we:

Worden in de school aanvaard:
De knechtjes van 3 tot 6 jaar - dus geboren in '26, '27 en '28
De meisjes van 3 tot 10 jaar - dus geboren in '22 tot '28

De school werd geopend op 21 september. Voor de lagere school waren er 43 jongens en meisjes (waaronder verschillende 9- en 10-jarigen die nog geen letter konden lezen).Voor de bewaarschool kwamen 83 kinderen . Van de 3 meisjes ,voorbereid om hun eerste communie te doen, kwam er maar eentje opdagen! De buurt met de zolang verwaarloosde jeugd, werd betiteld als "Le petit Congo" . De schoolbevolking groeide snel aan. In 1939 telde de school drie lagere en drie bewaarklassen. De oorlog kwam ook hier het onderwijs bemoeilijken. De schoollokalen bleven de hele duur van de oorlog door de Duitsers bezet. De zusters gaven verder les in lokalen van het klooster. Angstige momenten beleefde men bij luchtbombardementen in juni 1942 en vooral op 19 juni 1944, toen een Amerikaans vliegtuig neerstortte op een honderdtal meter van het klooster.

B. De Jongensschool :

De school voor "knechten" werd geopend op 15 september 1933. Men startte met 2 klassen en 72 leerlingen. Een derde klas kwam er op 1 september 1934 en een vierde in 1937.Toen kwam de oorlog. Op 19 september 1940 moest de school ontruimd worden om plaats te bieden aan Duitse troepen. Men was genoodzaakt onderwijs te geven in de kerk. Vanaf 9 december betrokken de "knechten" ,met goedkeuring van de Duitse Kommandatur, de klassen op de verdieping van de meisjesschool. 14 januari 1941: nieuwe troepen en ... de jongensschool zoekt een onderkomen in het kasteeltje "Boereboom" aan de Koolkerksesteenweg. De volgende oorlogsjaren verlopen in de noodlokalen. Wanneer de klassen na de oorlog weer kunnen worden betrokken is er heel wat werk aan de winkel om de lokalen weer wat op te fleuren.

Door het bouwen van nieuwe sociale wijken, breidt de schoolbevolking in de jaren 50 en 60 voortdurend uit. In 1958 worden in beide scholen nieuwe lokalen bijgebouwd. In 1979 fusioneren beide scholen en in 1987 wordt gemengd onderwijs ingevoerd. De school is klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een naam wordt gekozen: "De Komme", verwijzend naar de ligging bij de haven en de Handelskom. De school wil ook een havenkom zijn, waar de kinderen zich veilig, geborgen voelen en waar ze nieuwe "bagage" kunnen opslaan.

Geraadpleegde bronnen:De Zusters van Maria van Pittem 1884 - 1948.

50 jaar Sint-Jozefparochie

CONTACTEER ONS

We krijgen graag een berichtje van je

Basisschool De Komme

SINT-JOZEFSTRAAT 2

8000 BRUGGE

T 050 / 33 56 97

INST.NR. 16881