Noord-Zuid dag !!!

1 april 2019

Noord-Zuiddag! Ook wij zetten ons in voor Broederlijk Delen. We begonnen en eindigden de dag met een koffiestop. Doorheen de dag waren er voor de lagere schoolkinderen en de kleuters ook heel wat workshops. Deze stonden vooral in het teken van water. Voor het lager waren de opdrachten: waterestafette, yoga, mandala’s, een regenmaker knutselen en een tekening maken rond water.
Voor het kleuter waren de opdrachten proefjes rond drijven en zinken, armbandjes maken, luisteren naar een verhaal, de regendans doen en een vis knutselen. De leerlingen van de lagere school kregen in de voormiddag ook nog uitleg over de Damiaanactie en op de middag aten we met z’n allen een sober maal.
De dag werd afgesloten met een rommelmarkt waar de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar allerlei spullen verkochten en waar de opbrengst integraal naar Broederlijk Delen gaat.