Een “mezzanine” in L1 met steun van CERA

26 augustus 2020

Basisschool SLHD De Komme realiseerde met de financiële steun van CERA en de hulp van enkele fantastische ouders en vrienden die de school genegen zijn een mezzanine in het klaslokaal van het 1ste leerjaar.

Dit “tussenverdiep” creëert extra leerruimte waardoor we beter tegemoet kunnen komen aan de verscheidenheid in onderwijsbehoeften van elk individueel kind. Het biedt kansen om nog meer te differentiëren, maakt de stap tussen kleuter en 1ste leerjaar kleiner en creëert kansen voor coöperatieve leer- en werkvormen.

De mezzanine (tussenverdiep) heeft als doel, de leeromgeving van de leerlingen uit te breiden en zo een antwoord te bieden aan de steeds groeiende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Belangrijk hierbij is dat we oog hebben voor volgende zaken:

  • De grote verscheidenheid aan onderwijsnoden vraagt om een specifieke aanpak van de leerkracht die het lesgeven afstemt op wat elk kind nodig heeft om tot leren te komen.
  • Vervolgens willen we met de mezzanine ook de overstap tussen het kleuter en eerste leerjaar vlotter laten verlopen. Met de extra ruimte kunnen we het systeem van hoekwerking (typisch voor een kleuterklas) blijven aanbieden maar dan aangepast aan het leeraanbod van een eerste leerjaar. Dit verhoogt het gevoel van veiligheid en herkenbaarheid bij onze leerlingen, waardoor de overstap van het kleuter naar het eerste leerjaar minder groot wordt.
  • Daarnaast stijgt het aantal leerlingen van de school jaar na jaar, een groter klaslokaal biedt meer ruimte om te leren. Enkele voordelen:
    • minder conflicten doordat leerlingen minder dicht op elkaar zitten,
    • meer ruimte om te differentiëren,
    • mogelijkheden om leerlingen met aandacht- en concentratieproblemen een specifieke plaats te geven tijdens het zelfstandig werken, waarbij er minder prikkels voor afleiding zorgen, …