Al veel gespeeld en ontdekt in de tweede kleuterklas

16 september 2021

We hebben al heel veel gespeeld in de klas. In de bouwhoek, poppenhoek, ontdektafel, …

We hebben al gescheurd en gekleefd, met knikkers geschilderd, gekleurd,…

We mochten ook al gaan turnen en deden al schrijfdans.

We hadden al heel veel plezier.