Welkom in L6

16 september 2022

Welkom in het zesde leerjaar!

Dit schooljaar zijn we met twee juffen in het zesde leerjaar, super cool!

We proberen ook al veel ons eigen werk te plannen. Zo hebben we elke week een lijst met opdrachten, een weekcontract heet dat. Die lessen mogen we dan kiezen hoe we ze aanpakken, werk je alleen of met twee of met een grotere groep, dat kan!

Wil je in stilte werken in de klas, of liever overleggen in de gang, dat kan!

Wil je nog extra uitleg van de juf, dan schrijf je in voor een instructiegroepje.

Tegen het einde van de week zijn alle taakjes klaar en is er meestal zelfs ook nog tijd over voor wat mag-taakjes of eens een spelletje.

Samenwerken in teams zijn we al goed gewoon van in de vorige jaren, de groepssfeer zit hier dan ook al direct snor.

Per team hebben we een teamkapitein die tijdens groepswerken de leiding moet nemen en het materiaal moet controleren, een uitdeler en een ophaler die boeken helpen verdelen én we hebben ook een netheidsverantwoordelijke, die moet de bank en de klas helpen proper houden. Per week worden de taakjes verdeeld en zo leert iedereen eens om de leiding te nemen. Na 4 weken wisselen we van team 🙂

Tot de volgende!

Groetjes L6