Carrousel

16 november 2021

Wat is dat nou weer! We verdelen de klas in groepjes van telkens twee kinderen. Eentje is alleen maar dat is niet erg want alle opdrachten worden eigenlijk individueel uitgevoerd. En is er toch een partner nodig dan springt één van de juffen in om te helpen. In de klas hangen kaartjes van 1 tot en met 10. Elk groepje start bij een ander kaartje. De juf zet een timer en na 10 minuten schuiven we door. Zo doen de kleuters alle 10 de activiteiten in de loop van de voormiddag. Er zijn denkopdrachten, bouwopdrachten, taalopdrachten, wiskundige opdrachten, schrijfopdrachten,… Er is heel wat variatie en de kleuters leren heel wat op deze manier.

Welke activiteiten zaten deze keer in de carrousel

  1. Woorden na stempelen met letterstempels
  2. miniloco
  3. Een spelletje op de i-pad rond de herfst
  4. Knijpkaarten rond de herfst met tellen en cijfers herkennen
  5. De letter O schrijven
  6. Voorbeeldkaarten halloween nabouwen met knex: een ketel, een bezem, een heks, een staf,…
  7. Maak een kunstwerk met kaplablokken
  8. Schrijf de namen van de vriendjes op het krijtbord
  9. Maak woordkaarten na met lettermagneten.

Juf Caroline en juf Gwenny die hielpen waar nodig. Het is de bedoeling dat we om de twee weken een carrousel doen. Telkens met andere activiteiten er in. Soms kan iets herhaald worden. Dit vooral als we zien dat het nog onvoldoende lukt bij de kinderen. De activiteit kan dan wel een beetje veranderen door hem aan te passen aan het thema waarrond er gewerkt wordt in de klas. Ook juf Chris werkt in het eerste leerjaar regelmatig met de carrousel. Zo zijn de kinderen al wat gewoon aan het systeem van werken en het is ook gewoon heel erg leuk.