Kleuren overal!

8 november 2021

Na de herfstvakantie gingen we van start met het thema kleuren. Bij juf Ellen waren er twee studenten die toevallig ook juf Ellen en juf Kimberly heetten.  Zij werkten ook het thema kleuren uit tijdens hun stage.

Onze klasjes werden versierd met kleurrijke dingen en we werkten al iets verder rond verschillende kleuren in het algemeen. Bij juf Ellen stond er elke dag een ander kleur in de kijker.

Wat deden we allemaal de voorbije weken?

  • Experimenteren met senso-motorisch balletjes met de lichtbak. (juf Kimberly)
  • Steekparels volgens juist kleurpatroon. (juf Kimberly)
  • Matrix met de twee kenmerken vorm (cirkel, driehoek en vierkant) en kleur (geel, blauw, rood en groen) (juf Kimberly)
  • Gezelschapspelletjes: Rikkikkik en Five little fish. Dit waren twee spelletjes waar geheugen en kleuren een belangrijke rol speelden. (juf Kimberly)
  • Prentenboeken in thema kleuren werden voorgelezen.
  • Versje (juf Kimberly)
  • Liedje over Gonnie de Gans ( door de studenten)

 

Versje bij juf Kimberly

Eerst deden we samen een waarneming rond mengen. Juf nam de drie hoofdkleuren ROOD, GEEL en BLAUW.

Met deze drie kleuren kunnen we alle kleuren maken, we mengen 2 hoofdkleuren en keken wat er gebeurde…???

Rond het mengen van de kleuren leerden we toverspreuken:

Hokus Pokus met heel veel franje! Geel en rood wordt ORANJE!!!

Hokus Pokus met een zoen! Geel en blauw wordt samen GROEN!!!

Hokus Pokus met wat raars! Rood en blauw wordt  samen PAARS!!!

Liedje bij juf Ellen van de stagiaires

Pim pam peel, Gonnie die is geel.

Pim pam poot, haar laarsjes die zijn rood.

Rood rood ‘k heb geen rood

moet nog rood gaan zoeken 

hier in alle hoeken.

(Op het einde van het liedje zocht er een kleuter iets in de klas dat rood was.

De laarsjes van Gonnie kreeg telkens een ander kleur.)

 

Godsdienstmomentjes

  • We zetten elk godsdienstmoment een kleur in de kijker. De kleuters zoeken eerst in de klas naar voorwerpen in het bepaalde kleur. Daarna zoeken we in de natuur met behulp van een plaat naar dieren en natuurelementen in het kleur. We zijn dankbaar voor al het kleur in onze wereld.  De kleuren: Rood, geel, groen en blauw kwamen aan bod.
  • Juf Kimberly en de stagiaires vertelden het bijbelverhaal van Noach. Waar de regenboog op het einde van het verhaal centraal stond.

Noach is een goede vriend van Jezus. Noach was een lieve man die iedereen hielp en geen ruzie maakte. God was boos, omdat de mensen altijd ruzie maakten. Hij wou de wereld terug mooi maken. God vertelde aan Noach om een grote boot te bouwen, een Ark. Noach begon te bouwen aan zo’n grote Ark. Net op tijd was zijn Ark klaar om alle dieren te redden. Want God liet het regenen voor maanden lang… Er was geen land meer te bespeuren. Tot het op een dag stopte met regenen en de zon scheen. Alles droogde op en het mooie landschap kwam terug tevoorschijn. Er verscheen een prachtige regenboog aan de hemel. Een teken van God dat we geen ruzie meer mogen maken.

  • Tafelpoppenspel over de streepjespoes  

 

Oma en Opa

We zetten ook onze grootouders eventjes in de kijker. Onze oma’s en opa’s zijn toch één van onze belangrijkste personen in ons leven. Wat zijn we dankbaar om ze bij ons te hebben. Ze zorgen zo goed voor onze kleuters.

Tijdens een godsdienstmomentje staan we even stil (via enkele foto’s) over wat we zo leuk vinden om samen met oma en opa te doen. Alle grootouders zitten in ons hartje!

We konden het dan ook niet laten om samen met onze kleuters iets te knutselen voor jullie.

De kleuters maakten 2 prachtige kaarsenhouders voor de grootouders.  Het werd een groot knutselwerk! Voor de herfstvakantie maakten we een lampion uit papier marché en na de herfstvakantie maakten we een kaarshouder uit snel drogende klei, versierd met parels.

Een lichtje in een donkere tijd,

is iets dat je warmte geeft en je hart verblijdt.