Piep, het is Pasen

21 maart 2022

De laatste twee weken werd er in de klas uitgekeken naar de komst van de Paashaas. Maar de Paashaas, wie is dat eigenlijk. Het verhaal ‘Piep, het is Pasen” en “Anna en de Paashaas” hielpen ons hierbij. We zagen dat de Paashaas eitjes zocht bij de kippen en ze versierde met mooie kleuren en een strik. Daarna verstopt hij de eieren in de tuin/huis en kunnen de kinderen met een mandje de eieren gaan zoeken.

Een paasmandje, dat hadden we nog niet. Dus ging elke klas aan de slag om een mandje te maken. De kinderen van juf Ellen mochten hiervoor met diverse ronde vormen en verschillende kleuren verf stempelen op een groot blad. Uit dat groot blad knipte juf Ellen een kip en bevestigde het rond een pot.

Bij juf Kimberly konden de kleuters zelf kiezen welk mandje ze gingen knutselen, ze konden kiezen tussen een paaskip of paashaasje. Bij beide mandjes kwamen er verschillende technieken aanbod: knikkerschilderen, stempelen, kleuren en tekenen. Juf Kimberly lijmde alles aan elkaar en KLAAR voor de komst van de paashaas.

Juf Ellen en juf Kimberly leerden de kinderen een liedje over mooie paaseieren.

(Kleur) op een ei, met een mooie strik erbij.

‘k Heb een ei voor jouw en een ei voor mij, welke kleur kies jij?

Juf Ellen keek samen met haar klas eens heel goed naar de kip, de haan en het kuiken. Op het hoofd van de kip en de haan vinden we een kam en onder het bekje hangt een lel. Dat beelden de kinderen uit met hun handen. Ze bekeken ook eens een echt ei en in een pan bakten ze roerei en spiegelei, mmmmmm…

Bij juf Kimberly leerden we nieuwe slimme ” uilen”woorden. Zoals: Kip, haan, kuiken, paashaas, paasmand, beschilderen, verstoppen, eidopje,… Deze woorden werden besproken samen met de kleuters en bekeken aandachtig de prenten.

In een bakje deed juf Ellen water en eieren. De kinderen mochten met een schepje de eieren uit het water scheppen en op een speciale eierkarton leggen. Ze konden ook een groot paasei (op papier) versieren met diverse vormen alsook een paasei (op papier) beschilderen met mooie kleuren. Aan een ander tafeltje konden de kinderen hetzelfde paasei zoeken.

Bij juf Kimberly konden de kleuters ook hetzelfde paasei zoeken, maar als extra moeilijkheid waren er ook verschillende groottes. Ook was er een nieuwe matrix over boederijdieren.

In de poppenhoek was er een extra aanbod: Paashaasoren, paaseitjes en mandjes. De kleuters konden zich helemaal inleven in hun rol als Paashaas.

Tijdens een godsdienstmoment┬áluisterden de kinderen van juf Ellen naar een verhaal over een kuiken dat geboren werd. Het kuiken vond zijn mama niet en ging langs bij allerlei boerderijdieren. Geen enkel dier was zijn mama, tot plots mama kip haar kuiken zag en het vlug in haar armen nam. Aansluitend op het verhaal nam juf Ellen enkele voorwerpen en zette deze op de tafel. Er was ook een kuiken en een kip. Het kuiken verstopte zich in/op/tussen/onder/… een voorwerp en dan vroeg mama kip aan de kinderen: “Tok tok, waar is mijn kuiken?” De kinderen hielpen mama kip met veel plezier. Niet door aan te wijzen waar het kuiken was, maar wel door te vertellen waar het kuiken was. Een goeie taalstimulans.

Bij juf Kimberly kwam ook het Paasverhaal aanbod. Jezus onze vriend, komt aan in Jeruzalem. Alle mensen zijn blij Hem te zien. Ze vragen Hem ook om hun koning te worden. Dat is niet naar de zin van de echte koning. Jezus eet samen met zijn 12 vrienden. Eerst wast Hij hun voeten. Dan delen ze brood en wijn. De dag erna wordt Jezus opgepakt. Hij krijgt een kroon van doornen op zijn hoofd en wordt aan het kruis gehangen. Hij is dood en zijn vrienden wikkelen hem in doeken en leggen hem in een grot. De dag erna gaan twee vrouwen kijken, Jezus is weg. Een engel verschijnt! Jezus is weer opgestaan, Hij leeft!!!