Chris De Bock

Chris De Bock
L1 + LGV

Juf in het eerste leerjaar

In het eerste leerjaar leren de kinderen hun eerste letters en woordjes lezen en schrijven. Dit gebeurt al spelenderwijs met Zoem de bij. We leren ook rekenen tot 20 en maken kennis met onze schattige rekenvriendjes de Bollobo’s. Ook komt onze zorgjuf, juf Emily in de klas helpen. Om de overgang vanuit het kleuter soepel te laten verlopen, voorzien we nog veel spelmomenten. Hoekenwerk is een vertrouwde werkvorm. Ik kijk er al naar uit om jullie te verwelkomen

Contact opnemen...