Wanita Van de Pitte

Wanita Van de Pitte
Leerkracht L1 en co-teacher L1 en L3

Dag lieve ouders en vriendjes,

Je vindt mij voornamelijk terug in het eerste leerjaar. Samen met juf Chris leren we lezen, schrijven en onze eerste rekensommen tot 20 maken.

Ook in het derde leerjaar zal je mij terugvinden. Samen met juf An proberen we zoveel mogelijk samen de kindjes te ondersteunen in hun leerproces.

Contact opnemen...