Rekenloop in het tweede leerjaar.

21 maart 2024

Wat een leuke activiteit hadden wij vorige week in het tweede leerjaar!

De kinderen mochten per twee of drie door de school op zoek naar verschillende soorten rekenopdrachten. Op deze manier werden heel wat doelen bereikt. Niet alleen oefenen we de nieuwe leerstof nog beter in maar we leren ook om goed samen te werken. Soms weet een vriendje van de klas het juiste antwoord maar toch is het altijd goed om ook zelf nog te controleren als dit wel het juiste antwoord is. Want met twee weet je meer dan alleen. Door deze manier van werken moeten de kinderen ook niet aan hun bank blijven zitten maar mogen ze al lopen op zoek naar nieuwe opdrachten. We zetten dus ook in op bewegend leren. En dit werpt zijn vruchten af. Na deze leuke opdracht waren de meesten wat energie kwijt en hebben ze op een speelse manier ook veel geoefend. Wel 2 van de 5 teams konden ook binnen de voorziene tijd de code kraken! Een knappe prestatie voor alle vriendjes uit het tweede leerjaar!