Schooluren

Wij zijn vlot en veilig bereikbaar, zonder parkeerproblemen en zonder stadsdrukte.

De schooluren:

  • Op maandag start de school om 8.45u. !
  • In de voormiddag van 8.30 u. tot 12.05 u. (woensdag tot 11.40 u.)
  • In de namiddag van 13.30 u. tot 15.50 u. (vrijdag tot 15.10 u.)

Er is dagelijks voor- en naschoolse opvang: elke schooldag van ’s morgens 7u. tot ’s avonds 18.30 op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag is dit tot 16 uur en op vrijdag tot 17.30 uur.