Inschrijven

Hoe kan je ons contacteren?

Op school: Van 9 tot 17 uur elke schooldag
Sint-Jozefsstraat 2
8000 Brugge
Tel. 050 33 56 97
E-mail: basisschooldekomme@slhd.be

Administratief adres:
Ronsaardbekestraat 57
8000 Brugge

Bij de directeur:

Tristan Defebere (tristan.defebere@slhd.be)

Wanneer kan ik inschrijven?

Alle Brugse scholen voor gewoon basisonderwijs (werkgebied LOP-Brugge) hanteren een gelijkgerichte inschrijvingsprocedure inzake de voorrangsperiodes.
Dit wil zeggen dat alle Brugse scholen tijdens dezelfde periodes nieuwe kinderen inschrijven:

6 november t.e.m. 22 december 2017
Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school en kinderen van personeelsleden kunnen inschrijven tussen de herfst- en de kerstvakantie van het schooljaar 2017-2018.

5 maart t.e.m. 23 maart 2018
Alle kinderen kunnen inschrijven van 5 maart tot en met 23 maart tijdens de schooluren.

Vanaf maandag 16 april 2018
Kinderen die nog steeds niet ingeschreven zijn, kunnen inschrijven vanaf 16 april.

Instap nieuwe peuters

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Niet zomaar op een dag, enkel op deze ‘instapmomenten’. We organiseren ook infoavonden voor de ouders.

We organiseren infoavonden voor de ouders en oefendagen voor de peuters.

Instapdag Infoavond om 20 u. (ouders)
1 september 2017
6 november 2017 Dinsdag 10 oktober 2017
8 januari 2018 Dinsdag 5 december 2017
1 februari 2018 Dinsdag 23 januari 2018
19 februari 2018 Dinsdag 13 maart 2018
16 april 2018 Dinsdag 5 juni 2018
14 mei 2018
1 september 2018

Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter

Wettelijke verplichtingen bij inschrijvingen

  • Bij inschrijving van de leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het officieel document kan zijn: het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van het kind, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas. Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister.
    Voor de leerplichtcontrole bezorgen de ouders van nieuwe leerlingen het rijksregisternummer van hun kind aan de directie. Dit nummer is te bekomen bij de DIENST BEVOLKING van je woonplaats. Dit nummer staat ook op de identiteitskaart van je kind vermeld.
  • Kleuters mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Je kunt je kind steeds komen inschrijven ook al is het jonger dan 2 jaar en 6 maanden. Om effectief naar school te komen wacht je tot de instapdatum na inschrijving. De instapdata vind je in onze schoolbrochure.
  • Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. (Inschrijvingsverklaring wordt aan de betrokken ouders door de directie bezorgd.)
  • Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs verblijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.