Inschrijven

Bent u op zoek naar een school? U bent steeds welkom om ons vrijblijvend een bezoekje te brengen.
We maken tijd voor een rondleiding en geven u alle nodige informatie.
Maak gerust een afspraak met de directeur, mr. Tristan.

Hoe kan je ons contacteren?

Op school: Van 9 tot 17 uur elke schooldag
Sint-Jozefsstraat 2
8000 Brugge
Tel. 050 33 56 97
E-mail: basisschooldekomme@slhd.be

Administratief adres:
Ronsaardbekestraat 57
8000 Brugge

Bij de directeur:

Tristan Defebere (tristan.defebere@slhd.be)

Wanneer kan ik inschrijven?

Alle Brugse scholen voor gewoon basisonderwijs (werkgebied LOP-Brugge) hanteren een gelijkgerichte inschrijvingsprocedure inzake de voorrangsperiodes.
Dit wil zeggen dat alle Brugse scholen tijdens dezelfde periodes nieuwe kinderen inschrijven.  Altijd welkom op ons secretariaat voor meer info.

Instap nieuwe peuters

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Niet zomaar op een dag. Er zijn zeven ‘instapmomenten’. Meestal telkens na elke vakantieperiode.
Ziehier een overzicht voor het schooljaar 2022-2023:

1 september 2022

7 november 2022

9 januari 2023

1 februari 2023

27 februari 2023

17 april 2023

22 mei 2023

We organiseren – ongeveer een maand voor de instapdag – infoavonden waarop de ouders op bezoek kunnen komen in de kleuterklas.


Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter

Wettelijke verplichtingen bij inschrijvingen

  • Bij inschrijving van de leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het officieel document kan zijn: het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van het kind, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas. Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister.
    Voor de leerplichtcontrole bezorgen de ouders van nieuwe leerlingen het rijksregisternummer van hun kind aan de directie. Dit nummer is te bekomen bij de DIENST BEVOLKING van je woonplaats. Dit nummer staat ook op de identiteitskaart van je kind vermeld.
  • Kleuters mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Je kunt je kind steeds komen inschrijven ook al is het jonger dan 2 jaar en 6 maanden. Om effectief naar school te komen wacht je tot de instapdatum na inschrijving. De instapdata vind je in onze schoolbrochure.
  • Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. (Inschrijvingsverklaring wordt aan de betrokken ouders door de directie bezorgd.)
  • Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs verblijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.