Inschrijven

Bent u op zoek naar een school? U bent steeds welkom om ons vrijblijvend een bezoekje te brengen.
We maken tijd voor een rondleiding en geven u alle nodige informatie.
Maak gerust een afspraak met de directeur.

Hoe kan je ons contacteren?

Op school: Van 8.30 tot 17 uur elke schooldag
Sint-Jozefsstraat 2
8000 Brugge
Tel. 050 33 56 97
E-mail: basisschooldekomme@slhd.be

Administratief adres:
Ronsaardbekestraat 57
8000 Brugge

 

Wanneer kan ik inschrijven?

Voor schooljaar 2023 – 2024

Vrij inschrijven mogelijk.

Voor schooljaar 2024 – 2025

Alle scholen basisonderwijs in Brugge maken gebruik van digitale aanmeldingen. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving.

START HIER MET AANMELDEN

Instap nieuwe peuters

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Niet zomaar op een dag. Er zijn zeven ‘instapmomenten’. Meestal telkens na elke vakantieperiode.
Ziehier een overzicht voor het schooljaar 2023-2024:

1 september 2023

6 november 2023

8 januari 2024

1 februari 2024

19 februari 2024

15 april 2024

14 mei 2024

 

Hier ook al een overzicht voor het volgende schooljaar 2024-2025:

2 september 2024

4 november 2024

6 januari 2025

1 februari 2025

10 maart 2025

22 april 2025

3 juni 2025

 

We organiseren – ongeveer een maand voor de instapdag – infoavonden waarop de ouders op bezoek kunnen komen in de kleuterklas.


Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter

Wettelijke verplichtingen bij inschrijvingen

  • Bij inschrijving van de leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het officieel document kan zijn: het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van het kind, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas. Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister.
    Voor de leerplichtcontrole bezorgen de ouders van nieuwe leerlingen het rijksregisternummer van hun kind aan de directie. Dit nummer is te bekomen bij de DIENST BEVOLKING van je woonplaats. Dit nummer staat ook op de identiteitskaart van je kind vermeld.
  • Kleuters mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Je kunt je kind steeds komen inschrijven ook al is het jonger dan 2 jaar en 6 maanden. Om effectief naar school te komen wacht je tot de instapdatum na inschrijving. De instapdata vind je in onze schoolbrochure.
  • Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. (Inschrijvingsverklaring wordt aan de betrokken ouders door de directie bezorgd.)
  • In september van het jaar waarin je kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. De leerplicht geldt dus vanaf de derde kleuterklas.