Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie geledingen en geeft advies bij belangrijke beslissingen. Zo helpt de schoolraad o.a. meedenken over het lestijdenpakket, het schoolreglement en andere schoolgebonden zaken.

De lokale gemeenschap (= de buurt) wordt vertegenwoordigd door:

  • Monique Vertriest

De ouders worden vertegenwoordigd door:

  • David Carette (voorzitter)
  • Bart Beauprez

De leerkrachten worden vertegenwoordigd door:

  • Joke Sinaeve
  • Ellen Casier
  • Gwenny Dendooven is plaatsvervanger