Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie geledingen en geeft advies bij belangrijke beslissingen. Zo kan de schoolraad o.a. helpen meedenken over het lestijdenpakket, het schoolreglement en andere schoolgebonden zaken.

De lokale gemeenschap (= de buurt) wordt vertegenwoordigd door:

  • Monique Vertriest
  • Vera Blanckaert
  • Claudine Vercruyssen

De ouders worden vertegenwoordigd door:

  • Katrien Van Steenberghe
  • Bart Beauprez

De leerkrachten worden vertegenwoordigd door:

  • Joke Sinaeve (voorzitter)
  • Ellen Casier
  • Gwenny Dendooven is plaatsvervanger