Troeven

Om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden vertrekt het schoolteam vanuit een gedragen visie. Dit leidt tot volgende mooie troeven.

Oog voor talent

De leerkrachten van deze school zien het als hun taak om talentkiemen bij kinderen te ontdekken. We werken hiervoor met een differentiatiemodel op verschillende sporen, gebruiken de talentenarchipel en werken coöperatieve werkvormen uit. Hierdoor krijgen kinderen eigenaarschap in hun proces.

Mee met ICT

Digitale borden in elke klas, een keurig uitgerust ICT-lokaal met moderne infrastructuur, iPads in kleuter en lager, digitale communicatie met ouders, kortom, we zijn volledig mee met de digitale revolutie.

Knap in zorg

Wij gaan ervan uit dat zowel kinderen met erg veel talenten als minder getalenteerde kinderen minstens even hard moeten werken op school. Beiden worden uitgedaagd op hun niveau en krijgen o.a. door ons differentiatiemodel uitdagingen op maat. Sommige kinderen krijgen ook “bouwtijd” om ergens beter in te worden. Onze zorgcoördinator en zorgjuf beschikken uit heel wat ervaring in het aanbieden van zorg.

Sterk in communicatie

We hebben een bijzondere band met onze ouders en luisteren aandachtig naar hen. Omdat ze een belangrijke schakel in het onderwijsgebeuren zijn, vinden we dat een vlotte en snelle communicatie een must is. We worden hier vaak (door ouders zelf) om gelauwerd.

Maatschappelijk bewust

We willen kinderen bewust kritisch opvoeden in een steeds veranderende maatschappij. We hechten ook belang aan het duurzaamheid (o.a. afvalbeleid). We nemen deel aan Damiaanactie, Broederlijk delen, Noord-Zuiddag, dikke truiendag, fruit op school en cultuur (theater).

Sportieve school

2 uur beweging per week + een extra “bouwuur” voor kinderen met motorische problemen, naschoolse sport en dans, zwemmen vanaf 3de kleuter, tweewekelijks zwemmen vanaf het lager, sportnamiddagen, voetbal op kunstgras, klimmuur op speelplaats.